1.
Bielecki M. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 1773/19). ppw [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 1 grudzień 2022];13:365-73. Dostępne na: https://ojs.academicon.pl/ppw/article/view/3983