(1)
Łuszczuk, A.; Łuszczuk, J. Analiza parametrów Biometrycznych podpisów Wykonanych ręką Wodzoną I Podtrzymywaną. PWK 2024, 27, 123-145.