Małachowski, M. (2023). Czy anonim powinien stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego?. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 25, 75–84. https://doi.org/10.52097/pwk.5353