Małachowski, M. (2023) „Czy anonim powinien stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego?”, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, 25, s. 75–84. doi: 10.52097/pwk.5353.