Małachowski, M. „Czy Anonim Powinien Stanowić Podstawę Do wszczęcia postępowania Przygotowawczego?”. Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. 25, marzec 2023, s. 75-84, doi:10.52097/pwk.5353.