[1]
Jędrzejewska, P. 2021. Zapomniana księżna halicka? Rola Salomei w kreowaniu relacji polsko-węgierskich i polsko-ruskich. Resovia Sacra. 28, (grudz. 2021), 205–230. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2021.205-230.