[1]
Olszewski, A. 2021. Teologia a synonimiczność szkic zagadnienia In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Resovia Sacra. 28, (grudz. 2021), 413–429. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2021.413-429.