[1]
Pawlikowicz , L. 2021. System zabezpieczenia operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR w latach 1954-1991 i jego współczesne reminiscencje. Resovia Sacra. 28, (grudz. 2021), 465–481. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2021.465-481.