[1]
Słabig, A. 2021. Aktywność wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa. Resovia Sacra. 28, (grudz. 2021), 539–559. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2021.539-559.