[1]
Żurek, W. 2021. Wizytacja kościoła parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 roku. Resovia Sacra. 28, (grudz. 2021), 843–857. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2021.843-857.