[1]
Jaworski, P. 2021. Recenzja: Edmund Juśko, Pozalekcyjne formy oddziaływań wychowawczych na młodzież publicznych polskich szkół średnich w autonomicznej Galicji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, ss. 365, ISBN 978-83-7996-774-2. Resovia Sacra. 28, (grudz. 2021), 873–879. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2021.873-879.