[1]
Czupryk, R. 2023. Odpowiedzialność za słowo w kulturze komunikacji medialnej. Resovia Sacra. 29, (wrz. 2023), 105–114. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2022.105-114.