[1]
Grzebyk, T. 2023. Kształtowanie się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej koncepcji odnowy… liturgicznej po Soborze Watykańskim II – studium historyczno-biograficzne. Resovia Sacra. 29, (wrz. 2023), 159–176. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2022.159-176.