[1]
Kowalski, M. 2023. Język migowy formą komunikacji z osobami niepełnosprawnymi słuchowo. Resovia Sacra. 29, (wrz. 2023), 315–329. DOI:https://doi.org/10.52097/rs.2022.315-329.