(1)
Chaim, W. . Autoportret Charakteru chrześcijanina a jego religijność i osobowość. RS 2021, 28, 5-39.