(1)
Czupryk, R. . Kulturowe Filary Zachodniej Cywilizacji Szkic Retrospektywny. RS 2021, 28, 41-55.