(1)
Grzebyk, T. . „Aby świętemu złożyć hołd męczennikowi” Wybrane Zagadnienia związane z kultem św. Tomasza Becketa w średniowiecznej Anglii. RS 2021, 28, 119-137.