(1)
Jędrzejewska, P. Zapomniana księżna Halicka? Rola Salomei w kreowaniu Relacji Polsko-węgierskich i polsko-Ruskich. RS 2021, 28, 205-230.