(1)
Kilian, S. Ksiądz Michał Poradowski W Rodzinie Emigracyjnych narodowców. RS 2021, 28, 231-246.