(1)
Kunert, A. . Pius XII I żołnierze II Korpusu Polskiego Gen. Dyw. Władysława Andersa. RS 2021, 28, 273-311.