(1)
Mielnik, D. . Czy Kevin Symonds Skutecznie Obalił Argumentację zwolenników Istnienia dwóch części Sekretu Fatimskiego? Polemika z monografią On the Third Part of the Secret of Fatima. RS 2021, 28, 353-392.