(1)
Pawlikowicz , L. . System Zabezpieczenia Operacyjnego Wydziału Kościelnych Spraw Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego Przez Komitet Bezpieczeństwa Państwowego (przy Radzie Ministrów) ZSRR W Latach 1954-1991 I Jego współczesne Reminiscencje. RS 2021, 28, 465-481.