(1)
Przybylski, P. . Egzemplaryzm Wzorcowy W ujęciu Ks. Bronisława Markiewicza. RS 2021, 28, 499-524.