(1)
Słabig, A. . Aktywność Wyznaniowa ludności ukraińskiej w województwie krośnieńskim w latach 1975-1989 z perspektywy Służby Bezpieczeństwa. RS 2021, 28, 539-559.