(1)
Śladecki, D. . Praktyki Religijne górników W Wieliczce I Bochni W kontekście Preferowanych wartości W Okresie zarządu Austriackiego W Latach 1772-1918 (w świetle dokumentów Salinarnych). RS 2021, 28, 605-627.