(1)
Twardowski, M. . Fenomen życia W ujęciu Jeremiego Wasiutyńskiego. RS 2021, 28, 643-655.