(1)
Wilczyński, A. . Duchowa Interpretacja Kosmosu i ciał Niebieskich w komentarzu świętego Grzegorza Wielkiego Do księgi Hioba. RS 2021, 28, 679-693.