(1)
Żurek, W. Wizytacja kościoła Parafialnego świętego Macieja Apostoła w Nieświczu w diecezji łuckiej z 1849 Roku. RS 2021, 28, 843-857.