(1)
Jaworski, P. . Recenzja: Edmund Juśko, Pozalekcyjne Formy oddziaływań Wychowawczych Na młodzież Publicznych Polskich szkół średnich w autonomicznej Galicji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2020, Ss. 365, ISBN 978-83-7996-774-2. RS 2021, 28, 873-879.