(1)
Bujak, G. Program Odnowy życia Religijnego Wiernych w diecezji kieleckiej… w świetle Postanowień Synodu z 1927 R. . RS 2023, 29, 35-47.