(1)
Chaim, W. Wpływ Praktyk Religijnych w rodzinie Na religijność i osobowość… w okresie wschodzącej dorosłości. RS 2023, 29, 49-84.