(1)
Chrostowski, M. Współczesne Wyzwania Teologiczno-­pastoralne… a performatywna Lekcja Religii. RS 2023, 29, 85-104.