(1)
Gocel, T. „Szarganie świętości”. Przypadki Profanacji Miejsc Kultu i symboli Religijnych Na Terenie Diecezji Kieleckiej w latach 1944-1989. RS 2023, 29, 115-147.