(1)
Grabowski, B. Próba Oceny arcybiskupów gnieźnieńskich i poznańskich… Wobec Polskich Kwestii ­narodowościowych w czasach Kulturkampfu i germanizacji. RS 2023, 29, 149-157.