(1)
Grzebyk, T. Kształtowanie Się w latach 1962-2005 Ratzingerowskiej Koncepcji odnowy… Liturgicznej Po Soborze Watykańskim II – Studium Historyczno-Biograficzne. RS 2023, 29, 159-176.