(1)
Hofman, M. Wizytacje Kanoniczne Parafii Żurawica w okresie staropolskim… Ze szczególnym uwzględnieniem Wizytacji Biskupa Jerzego ­Albrechta Doenhoffa (1640-1702) . RS 2023, 29, 177-196.