(1)
Jamioł, P. Zarys Historii Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z La Salette. RS 2023, 29, 197-221.