(1)
Jaszcz, A. Wpływ Św. Jana Pawła II Na zwoływanie i przeprowadzanie synodów… w polskich Diecezjach . RS 2023, 29, 223-238.