(1)
Kowalski, M. Język Migowy Formą Komunikacji z osobami niepełnosprawnymi słuchowo. RS 2023, 29, 315-329.