(1)
Kunert, A. Przyczynek Do Dyskusji o potrzebie ­digitalizacji Czasopism Religijno-wojskowych… Polskiego Uchodźstwa Od 1939 R. Na przykładzie Czasopism „Rozkaz Wewnętrzny Biskupa Polowego” (1940-1946), „Nauka Chrystusowa” (1940-1946) i „W Imię Boże” (1941-1946). RS 2023, 29, 331-355.