(1)
Miąso, J. Mocne wołanie o człowieka w przestrzeni popandemicznej…, Zmediatyzowanej i wojennej – Perspektywa Koniecznej Personalistycznej Edukacji społecznej. RS 2023, 29, 377-388.