(1)
Przywara, A. Pieśni i inne Formy śpiewane Ku Czci Św. Józefa Jako Wyraz Kultu. RS 2023, 29, 409-427.