(1)
Słabig, A. „…A lasy Od Warty Do Noteci będą nasze”. Ruch Oporu w Puszczy Noteckiej w latach 1939-1945 . RS 2023, 29, 469-503.