(1)
Stepulak, M. Ojczyzna w świetle twórczości Księdza Profesora Czesława Stanisława Bartnika . RS 2023, 29, 521-540.