(1)
Szczych, J. Sprawczy Charakter słowa Bożego w liturgii. Zagadnienia Wybrane. RS 2023, 29, 541-557.