(1)
Witkowska, U. Rola Kierownika Duchowego w życiu Profesor Anny Świderkówny… Na Podstawie listów Ojca Augustyna Jankowskiego OSB. RS 2023, 29, 633-643.