(1)
Wojnicki, A. Przez oścień i słabość Do Mocy i łaski. Słowo Pana w 2 Kor 12,9… Jako Retoryczno-Teologiczny Klimaks pawłowej „mowy głupca”. RS 2023, 29, 645-662.