Czupryk, R. . (2021). Kulturowe filary zachodniej cywilizacji szkic retrospektywny. Resovia Sacra, 28, 41–55. https://doi.org/10.52097/rs.2021.41-55