Grąbczewski, . G. . (2021). Rozwój problematyki konserwatorskiej architektury sakralnej – rys historyczny. Resovia Sacra, 28, 101–117. https://doi.org/10.52097/rs.2021.101-117