Grzebyk, T. . (2021). „Aby świętemu złożyć hołd męczennikowi” wybrane zagadnienia związane z kultem św. Tomasza Becketa w średniowiecznej Anglii. Resovia Sacra, 28, 119–137. https://doi.org/10.52097/rs.2021.119-137